Περιβάλλον αξιολόγησης για την ανάπτυξη εργαλείων και πρακτικών διαπολιτισμικής μεσολάβησης

Φιλοσοφία του έργου

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό ταμείο Erasmus + KA2 – Συνεργασία και Καινοτομία για την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Στοχεύει στην υλοποίηση προγραμμάτων διαπολιτισμικής μεσολάβησης για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία (σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Στοχεύει στην αναγνώριση της αξίας της διαπολιτισμικότητας αυτής καθεαυτής ως ενεργό κομμάτι της εκπαίδευσης για τη διάπλαση υπεύθυνων πολιτών στην Ευρώπη

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού προγράμματος που αφορά στην αξιολόγση, διαχείριση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων για διαπολισμικά πλαίσια, με έμφαση στις διαδικασίας λήψης αποφάσεων και στην αναγνώριση διαφορετικών προτύπων

Στο πλαίσιο του στόχου του έργου για τον εξοπλισμό των εκπαιδευτικών με εργαλεία διαχείρισης της ποικιλομορφίας στις μικτές τάξεις και για την αποτελεσματική εργασία τους με μαθητές που βρίσκονται σε κίνδυνο σχολικής εγκατάλειψης, η ερευνητική ομάδα του E-EVALINTO ανέπτυξε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν να αλληλεπιδρούν μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του έργου E-EVALINTO, να βρίσκουν χρήσιμα εργαλεία και να εφαρμόζουν διαπολιτισμικές δράσεις στο σχολείο τους. Αναλυτικότερα, στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική πύλη θα βρείτε ένα πλήρες σύνολο διδακτικών υλικών, δραστηριοτήτων και εργαλείων αξιολόγησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην τάξη σας (E-EVALINTO Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Δειγματικές Δραστηριότητες), τα οποία συνοδεύονται από μαθήματα που θα σας καθοδηγήσουν στην εφαρμογή τους(Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών). Οι δειγματικές δραστηριότητες είναι διαθέσιμες στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά, πολωνικά και ισπανικά. Για να ξεκινήσετε, σας συνιστούμε να εγγραφείτε στο πολύγλωσσο μάθημα και να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα μεταξύ των γλωσσών που είναι διαθέσιμες προτού ξεκινήσετε με την υλοποίηση των δειγματικών δραστηριοτήτων.