Ocena środowiska dla wspierania międzykulturowych narzędzi i praktyk mentoringu w szkole

Co to jest E-EVALINTO?

Europejski projekt finansowany w ramach programu Erasmus+ KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej.

PROMOWAĆ

Ma on na celu promowanie mentoringu wzajemnego, aby ograniczyć zjawisko wczesnego porzucania nauki przez młodych uczniów szkół średnich pochodzenia migracyjnego

UZNAĆ

Projekt ten podkreśla rolę wielokulturowości w aktywnej i odpowiedzialnej edukacji obywatelskiej w Europie

ROZWIJAĆ

Jego celem jest opracowanie ram ICT do oceny, zarządzania i rozwijania działań w kontekstach międzykulturowych, ze szczególnym naciskiem na podejmowanie decyzji i identyfikację różnych wzorców

Najnowsze wiadomości

Skontaktuj się z nami