Evaluation environment for fostering intercultural mentoring tools and practices at school

What is E-EVALINTO?

European project co-funded by Erasmus + KA2 – Cooperation and Innovation for Good Practices. Strategic Partnerships for school education

PROMOWAĆ

Ma on na celu promowanie mentoringu wzajemnego, aby ograniczyć zjawisko wczesnego porzucania nauki przez młodych uczniów szkół średnich pochodzenia migracyjnego

UZNAĆ

Projekt ten podkreśla rolę wielokulturowości w aktywnej i odpowiedzialnej edukacji obywatelskiej w Europie

ROZWIJAĆ

Jego celem jest opracowanie ram ICT do oceny, zarządzania i rozwijania działań w kontekstach międzykulturowych, ze szczególnym naciskiem na podejmowanie decyzji i identyfikację różnych wzorców

As part of the project mission to equip teachers with tools to deal with diversity in the classroom and work effectively with pupils at risk, the E-EVALINTO team developed a training course for secondary school teachers to be able to interact with the E-EVALINTO portal and its tools and to apply them at school. On this virtual campus, you will find a complete set of materials, activities, evaluation tools you can use in classroom (E-EVALINTO Teacher Training Course: Sample activities) accompanied by a self-learning training course that will guide you in their application (E-EVALINTO Teacher Training Course). The course and sample activities are available in English, Greek, Italian, Polish and Spanish. To get started, we recommend you to register in the multilingual course and select the preferred language among the project partner languages for the implementation of the sample activities.