Ocena środowiska dla wspierania międzykulturowych narzędzi i praktyk mentoringu w szkole

Co to jest E-EVALINTO?

Europejski projekt finansowany w ramach programu Erasmus+ KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej.

PROMOWAĆ

Ma on na celu promowanie mentoringu wzajemnego, aby ograniczyć zjawisko wczesnego porzucania nauki przez młodych uczniów szkół średnich pochodzenia migracyjnego

UZNAĆ

Projekt ten podkreśla rolę wielokulturowości w aktywnej i odpowiedzialnej edukacji obywatelskiej w Europie

ROZWIJAĆ

Jego celem jest opracowanie ram ICT do oceny, zarządzania i rozwijania działań w kontekstach międzykulturowych, ze szczególnym naciskiem na podejmowanie decyzji i identyfikację różnych wzorców

Częścią misji projektu jest wyposażenie nauczycieli w narzędzia do radzenia sobie z różnorodnością w klasie i skutecznej pracy z zagrożonymi uczniami, w tym celu zespół E-EVALINTO opracował kurs szkoleniowy dla nauczycieli szkół średnich, aby umożliwić im korzystanie z portalu E-EVALINTO i jego narzędzi oraz zastosować je w szkole. Na wirtualnym kampusie znajdziecie komplet materiałów, ćwiczeń oraz narzędzi ewaluacyjnych, z których możecie korzystać w klasie (E-EVALINTO Kurs dla nauczycieli: Przykładowe zajęcia) wraz z samouczącym się kursem, który przybliży Ci jego zastosowanie ( E-EVALINTO Kurs szkolenia nauczycieli). Kurs i przykładowe zajęcia dostępne są w języku angielskim, greckim, włoskim, polskim i hiszpańskim. Aby rozpocząć, zalecamy zarejestrowanie się w kursie wielojęzycznym i wybranie preferowanego języka spośród języków partnerów projektu w celu wykonania przykładowych ćwiczeń.

Najnowsze wiadomości