15/09/2018

CARDET

CARDET jest jednym z wiodących centrów badawczo-szkoleniowych we wschodnim regionie Morza Śródziemnego, posiadającym globalną wiedzę w zakresie projektowania i wdrażania projektów, zarządzania projektami, szkoleń i e-learningu. CARDET zrealizował liczne projekty związane z rozwojem inicjatyw kształcenia dorosłych i kształcenia zawodowego w zakresie umiejętności finansowych, innowacji i przedsiębiorczości. Członkowie zespołu i rady reprezentują europejskie i międzynarodowe instytucje szkolnictwa wyższego, ośrodki szkoleniowe i organizacje międzynarodowe, a także mają dogłębną wiedzę na temat sektora szkoleń dla dorosłych i branży finansowej, podczas gdy CARDET koncentruje się na promowaniu sprawiedliwości społecznej i postępu społecznego. CARDET skupia międzynarodowy zespół ekspertów z kilkudziesięcioletnim globalnym doświadczeniem w szkoleniach dla dorosłych, budowaniu potencjału, tworzeniu programów nauczania, przedsiębiorczości społecznej, szkoleniach zawodowych, myśleniu projektowym, innowacjach, badaniach edukacyjnych, ewaluacji i rozwoju zasobów ludzkich. Członkowie zespołu CARDET z powodzeniem uczestniczyli w ponad 100 projektach w ponad 30 krajach, z których kilka było wspieranych przez Komisję Europejską, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Microsoft, The Commonwealth of Learning, międzynarodowe agencje i rządy z całego świata.
Swtiris ThemistokleousSwtiris Themistokleous
Ourania Miliou