15/09/2018

GRIAL Research Group, University of Salamanca (Coordinator)

Uniwersytet w Salamance (USAL), założony w 1218 roku, jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie, jest dziś nowoczesnym uniwersytetem europejskim, otwartym na kulturę każdej dziedziny nauczania. Znaczące doświadczenie uniwersytetu w międzynarodowej współpracy jest udokumentowane zarówno w umowach o współpracy z ponad 300 instytucjami na całym świecie, jak i w udziale naukowców w międzynarodowych projektach, w szczególności w ramach programów europejskich. Od 2009 r. Uniwersytet w Salamance został uznany przez hiszpański rząd za kampus doskonałości międzynarodowej (Campus of International Excellence http://cei.usal.es/en), biorąc pod uwagę jego wysoką jakość i doskonałość w nauczaniu, szkoleniach, działalności badawczej i życiu akademickim.
USAL uczestniczy w tym projekcie za pośrednictwem grupy badawczej InterAction i eLearning (GRIAL), oficjalnie uznanej grupy badawczej USAL z 2006 r., wyróżnionej przez rząd regionalny Castilla y León (GR-47) od 2007 do 2016 jako Grupę Doskonałości oraz jako Ujednolicona Jednostka Badawcza od lipca 2016 r. (UIC 081).