15/09/2018

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk – jest jedną z wiodących uczelni prywatnych w Polsce posiadającą 15 000 studentów i ponad 800 pracowników akademickich. Uczelnia posiada 18 wydziałów, w tym studiów językowych, kulturoznawstwa, zarządzania, pedagogiki, psychologii i informatyki. Wśród specjalizacji na wydziałach Zarządzania i Pedagogiki są Psychologia Zarządzania i Poradnictwa Zawodowego, Strategie Zasobów Ludzkich itp. SAN oferuje studia doktorskie, magisterskie i licencjackie, kursy podyplomowe oraz specjalistyczne kursy szkoleniowe w trybie dziennym, wieczorowym, weekendowym oraz zaocznym. SAN jest również bardzo aktywny w badaniach naukowych, organizowaniu konferencji krajowych i międzynarodowych oraz publikowaniu literatury naukowej.
Uczelnia zatrudnia najwyższej klasy pracowników akademickich oraz uznanych praktyków i specjalistów, którzy zapewniają wysokiej jakości programy studiów zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Nasze programy edukacyjne odzwierciedlają potrzeby szybko zmieniającego się świata.
SAN współpracuje z ponad 30 uniwersytetami i licznymi organizacjami zagranicznymi. Od 2004 roku, na podstawie dwustronnej umowy pomiędzy SAN a Clark University (USA), oferowany jest w języku angielskim w Łodzi i Warszawie szereg programów studiów. Współpraca między tymi uniwersytetami stała się doskonałym przykładem polsko-amerykańskiego transferu wiedzy i umiejętności zarówno na poziomie akademickim, jak i instytucjonalnym.
Robert KlareckiRobert Klarecki